FACULTY
 

PRINCIPAL

DR. HARIBANSH KUMAR
(L.L.B. M.A. Ph.D.)

 
FACULTY OF ARTS
1 Dr Aditya Ranjan
2 Dr. Sandeep Kumar
3 Dr. Prakash Lakhera
4 Dr. Yogesh Kumar
5 Mr. Nirvikar Ruhela
6 Mrs. Deepika Verma
7 Mr. Ruchin Verma
8 Mrs. Asha Pandey
FACULTY OF EDUCATION
1 DR. MAHENDRA KUMAR UPADHYAY (H.O.D.)
2 DR. AJAY KUMAR
3 MR. SATISH KUMAR
4 MR. SUBODH KUMAR
5 MR. GYAN PRAKASH PANDEY
6 MR. ANIL KUMAR TIWARI
7 MR. ARUN KUMAR MISHRA
8 Mrs. MONIKA MEHROTRA
 
OFFICE/ LAB STAFF
1 MR. PANKAJ KUMAR VERMA (OFFICE SUPERINTENDENT)
2 MR. JAI SHANKER GUPTA
3 MR. VIMAL KUMAR RAJ
4 MR. J.P. MISHRA
5 MR. KULDEEP SINGH YADAV ( COMPUTER INSTROUCTOR)
  6 MR. KASHIRAM
  7 MR. DHEERENDRA KUMAR
  8 MR. VINAY KUMAR
LIBRARY STAFF
1

Ms. DEEPTI TIWARI (LIBRARIAN)

2 MRS. KARUNA VERMA
  3 MR. DHEERAJ RASTOGI 
OTHER STAFF
1 MR. MANOJ KUMAR
2 MR. SUMIT KUMAR
3 MR. ALOK KUMAR 
4 SMT. KALPANA KASHYAP
5 MOH. SHARIEF ALI
6 MR. MADHURAM LAL VERMA
7 MR. CHATRAPAL VERMAAdarsh Janta Mahavidyalaya                                                                                                                                                                                     Powered By    DAMASINFO LTD.